Cáp lập trình PLC Mitsubishi

Cáp lập trình AL-232CAB cho PLC Mitsubishi ALPHA-XL

Cáp lập trình AL-232CAB cho PLC Mitsubishi ALPHA-XL
Đăng ngày 23-11-2016 08:41:00 AM
Giá : Liên hệ
Cáp lập trình AL-232CAB cho PLC Mitsubishi AL2-14MR-A , AL2-10(14)MR-D, AL2-24MR-A, AL2-24MR-D. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp chuyển đổi RS232 FX-232-CAB-1 cho Mitsubishi Melsec F920/F930/F940

Cáp chuyển đổi RS232 FX-232-CAB-1 cho Mitsubishi Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 15-10-2016 10:22:00 AM
Giá : 230 000 VND
Cáp chuyển đổi RS232 FX-232-CAB-1 cho Mitsubishi Melsec F920 F930 F940. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp Servo Mitsubishi MR-J3USBCBL3M

Cáp Servo Mitsubishi MR-J3USBCBL3M
Đăng ngày 16-08-2016 09:49:00 AM
Giá : 400 000 VND
Cáp Servo Mitsubishi MR-J3USBCBL3M. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình USB MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Servo J2S

Cáp lập trình USB MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Servo J2S
Đăng ngày 18-03-2016 03:49:00 PM
Giá : 900 000 VND   855 000 VND
Cáp lập trình USB MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Servo J2S giao diện USB. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Melsec Servo MR-J2S

Cáp kết nối MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Melsec Servo MR-J2S
Đăng ngày 18-03-2016 03:42:00 PM
Giá : 420 000 VND
Cáp kết nối MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Melsec Servo MR-J2S giao diện RS232. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GT10-C30R4-8P cho Mitsubishi FX PLC với màn hình cảm ứng GT1020 GT1030

Cáp kết nối GT10-C30R4-8P cho Mitsubishi FX PLC với màn hình cảm ứng GT1020 GT1030
Đăng ngày 07-09-2015 05:21:00 PM
Giá : 300 000 VND
Cáp kết nối GT10-C30R4-8P cho Mitsubishi FX PLC với màn hình cảm ứng GT1020 GT1030. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-GT10 cho màn hình cảm ứng GT1020 GT1030

Cáp lập trình USB-GT10 cho màn hình cảm ứng GT1020 GT1030
Đăng ngày 26-08-2015 04:21:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-GT10 cho màn hình cảm ứng GT1020 GT1030. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối AC10TB cho PLC Melsec

Cáp kết nối AC10TB cho PLC Melsec
Đăng ngày 19-08-2015 04:47:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối AC10TB cho PLC Melsec Melsec sử dụng để kết nối các mô đun mở rộng PLC Mitsubishi.. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp kết nối AC05TB cho PLC Melsec

Cáp kết nối AC05TB cho PLC Melsec
Đăng ngày 19-08-2015 03:51:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối AC05TB cho PLC Melsec sử dụng để kết nối các mô đun mở rộng PLC Mitsubishi.. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 25-05-2015 12:05:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SC09-FX+ cho PLC Mitsubishi FX

Cáp lập trình USB-SC09-FX+ cho PLC Mitsubishi FX
Đăng ngày 25-05-2015 12:00:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-SC09-FX+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SC09 FX+ cho PLC Mitsubishi FX

Cáp lập trình USB-SC09 FX+ cho PLC Mitsubishi FX
Đăng ngày 25-05-2015 11:55:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-SC09-FX+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SC09-FX cho PLC Mitsubishi FX

Cáp lập trình USB-SC09-FX cho PLC Mitsubishi FX
Đăng ngày 25-05-2015 11:52:00 AM
Giá : 700 000 VND   455 000 VND
Cáp lập trình USB-SC09-FX sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SC09-FX cho PLC Mitsubishi FX

Cáp lập trình USB-SC09-FX cho PLC Mitsubishi FX
Đăng ngày 25-05-2015 09:56:00 AM
Giá : 700 000 VND   455 000 VND
Cáp lập trình USB-SC09-FX sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-QC30R2+ cho PLC Melsec Q

Cáp lập trình USB-QC30R2+ cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 25-05-2015 09:53:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-QC30R2+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Melsec Q. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q

Cáp lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 25-05-2015 09:50:00 AM
Giá : 700 000 VND   581 000 VND
Cáp lập trình USB-QC30R2 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Melsec Q. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q

Cáp lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 25-05-2015 09:48:00 AM
Giá : 700 000 VND   581 000 VND
Cáp lập trình USB-QC30R2 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Melsec Q. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SC09+ cho Mitsubishi FX/A PLC

Cáp lập trình USB-SC09+ cho Mitsubishi FX/A PLC
Đăng ngày 25-05-2015 09:41:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-SC09+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX & A. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Mitsubishi giá rẻ