Cáp lập trình PLC Liyan

Cáp kết nối EXCAB-PC23204 cho PLC EX

Cáp kết nối EXCAB-PC23204 cho PLC EX
Đăng ngày 18-03-2016 04:38:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối EXCAB-PC23204 cho PLC EX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-EXCAB-PC23204 PLC EX

Cáp lập trình USB-EXCAB-PC23204 PLC EX
Đăng ngày 18-03-2016 04:35:00 PM
Giá : 750 000 VND
Cáp lập trình USB-EXCAB-PC23204 PLC EX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Liyan giá rẻ