Cáp lập trình PLC Panasonic

Cáp kết nối MFMCB0030GET cho Brake Panasonic

Cáp kết nối MFMCB0030GET cho Brake Panasonic
Đăng ngày 08-07-2016 10:06:00 AM
Giá : 2 900 000 VND
Cáp kết nối MFMCB0030GET cho Brake Panasonic. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình USB-8550 cho PLC FP1/FP3/FP5 Panasonic

Cáp lập trình USB-8550 cho PLC FP1/FP3/FP5 Panasonic
Đăng ngày 25-03-2016 10:39:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-8550 sử dụng để upload hoặc download chương trình cho PLC FP1/FP3/FP5 Panasonic. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1
Đăng ngày 14-03-2016 12:04:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1

Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1
Đăng ngày 14-03-2016 12:03:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-FP1 cho PLC Panasonic FP1. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình USB-FP1+ cho PLC Panasonic FP1

Cáp lập trình USB-FP1+ cho PLC Panasonic FP1
Đăng ngày 19-05-2015 03:41:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-FP1+ cho PLC Panasonic FP1. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-AFC8513+ PLC cho Panasonic

Cáp lập trình USB-AFC8513+ PLC cho Panasonic
Đăng ngày 19-05-2015 03:37:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-AFC8513+ PLC cho Panasonic. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2,FP-M, FP-X,FP-E,FP-G

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2,FP-M, FP-X,FP-E,FP-G
Đăng ngày 19-05-2015 03:34:00 PM
Giá : 700 000 VND   455 000 VND
Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2,FP-M, FP-X,FP-E,FP-G. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối AFC8503 dùng cho màn hình cảm ứng GT10/GT30

Cáp kết nối AFC8503 dùng cho màn hình cảm ứng GT10/GT30
Đăng ngày 19-05-2015 03:30:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp kết nối AFC8503 dùng cho màn hình cảm ứng GT10/GT30. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G

Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G
Đăng ngày 19-05-2015 03:26:00 PM
Giá : 700 000 VND   455 000 VND
Cáp lập trình USB-AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G

Cáp RS232 AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G
Đăng ngày 19-05-2015 03:21:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp RS232 AFC8513 cho PLC Panasonic FP0, FP2, FP-M, FP-X, FP-E, FP-G . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 PC-FP1 cho PLC Panasonic FP1

Cáp RS232 PC-FP1 cho PLC Panasonic FP1
Đăng ngày 19-05-2015 03:18:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp RS232 PC-FP1 cho PLC Panasonic FP1. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Panasonic giá rẻ