Cáp lập trình PLC Fatek

Cáp lập trình USB-FBS-232P0-9F cho PLC Fatek FBS

Cáp lập trình USB-FBS-232P0-9F cho PLC Fatek FBS
Đăng ngày 19-05-2015 02:15:00 PM
Giá : 700 000 VND   455 000 VND
Cáp lập trình USB-FBS-232P0-9F sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fatek FBS. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối FBS-232-P0-9F cho PLC Fatek FBS

Cáp kết nối FBS-232-P0-9F cho PLC Fatek FBS
Đăng ngày 19-05-2015 02:10:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối FBS-232-P0-9F sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fatek FBS. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình FB-232P0-9F-150 cho PLC Fatek FBE

Cáp lập trình FB-232P0-9F-150 cho PLC Fatek FBE
Đăng ngày 19-05-2015 02:07:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp lập trình FB-232P0-9F-150 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fatek FBE. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-FBS-232P0-9F+ cho PLC Fatek FBE - MU/MA/MC

Cáp lập trình USB-FBS-232P0-9F+ cho PLC Fatek FBE - MU/MA/MC
Đăng ngày 19-05-2015 02:03:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-FBS-232P0-9F+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fatek FBE - MU/MA/MC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-FB-232P0-9F cho PLC Fatek FBE

Cáp lập trình USB-FB-232P0-9F cho PLC Fatek FBE
Đăng ngày 19-05-2015 01:57:00 PM
Giá : 665 000 VND
Cáp lập trình USB-FB-232P0-9F sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fatek FBE. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Fatek giá rẻ