Cáp lập trình PLC LG

Cáp lập trình USB-PMU cho PLC XBM/XGB/XBC / màn hình PMU

Cáp lập trình USB-PMU cho PLC XBM/XGB/XBC / màn hình PMU
Đăng ngày 25-03-2016 10:51:00 PM
Giá : 800 000 VND   760 000 VND
Cáp lập trình USB-PMU sử dụng để upload hoặc download chương trình cho PLC XBM/XGB/XBC hãng LG và màn hình PMU. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-LG/LS+ cho LG LS PLC

Cáp lập trình USB-LG/LS+ cho LG LS PLC
Đăng ngày 19-05-2015 02:22:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-LG/LS+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho LG LS PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-LG cho PLC LG LS

Cáp lập trình USB-LG cho PLC LG LS
Đăng ngày 19-05-2015 11:39:00 AM
Giá : 700 000 VND   490 000 VND
Cáp lập trình USB-LG sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC LG hoặc PLC LS. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-LG cho LG LS PLC

Cáp lập trình USB-LG cho LG LS PLC
Đăng ngày 19-05-2015 11:37:00 AM
Giá : 700 000 VND   490 000 VND
Cáp lập trình USB-LG sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC LG hoặc PLC LS. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC LG giá rẻ