Cáp lập trình PLC Siemens

Cáp lập trình USB-TP485 cho màn hình SMART 700/1000/TP177

Cáp lập trình USB-TP485 cho màn hình SMART 700/1000/TP177
Đăng ngày 27-06-2016 08:50:00 AM
Giá : 800 000 VND
Cáp lập trình USB-TP485 cho màn hình SMART 700/1000/TP177. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình PC-TTY tương thích 6ES5734-1BD20 cho PLC S5

Cáp lập trình PC-TTY tương thích 6ES5734-1BD20 cho PLC S5
Đăng ngày 12-03-2016 01:00:00 PM
Giá : 750 000 VND   487 500 VND
Cáp lập trình PLC PC-TTY tương thích 6ES5734-1BD20 cho PLC Siemen S5 S5-90U/95/100U/115U/135U/155U PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình PC-MPI+ tương thích 6ES7972-0CA23-0XA0 cho Siemens S7 300/400 PLC

Cáp lập trình PC-MPI+ tương thích 6ES7972-0CA23-0XA0 cho Siemens S7 300/400 PLC
Đăng ngày 18-05-2015 05:29:00 PM
Giá : 1 500 000 VND   1 425 000 VND
Cáp lập trình PC-MPI+ tương thích 6ES7972-0CA23-0XA0 sử dụng nạp dữ liệu cho Siemens S7-300/400 PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình LOGO!USB-CABLE cho Siemens Logo

Cáp lập trình LOGO!USB-CABLE cho Siemens Logo
Đăng ngày 18-05-2015 05:23:00 PM
Giá : 630 000 VND   378 000 VND
Cáp lập trình LOGO!USB-CABLE sử dụng truyền dữ liệu cho PLC Logo. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB/PPI 6ES7901-3DB30-0XA0 cho Siemens S7-200 PLC

Cáp lập trình USB/PPI 6ES7901-3DB30-0XA0 cho Siemens S7-200 PLC
Đăng ngày 18-05-2015 05:16:00 PM
Giá : 1 500 000 VND   1 425 000 VND
Cáp lập trình USB/PPI 6ES7901-3DB30-0XA0 cho Siemens S7-200 PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình 6ES7972-0CB20-0XA0 cho Siemens S7-200/300/400 PLC

Cáp lập trình 6ES7972-0CB20-0XA0 cho Siemens S7-200/300/400 PLC
Đăng ngày 18-05-2015 05:04:00 PM
Giá : 1 500 000 VND   975 000 VND
Cáp lập trình tương thích 6ES7972-0CB20-0XA0 cho Siemens S7-200/300/400 PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối PC-PPI cho Siemens S7-200 PLC

Cáp kết nối PC-PPI cho Siemens S7-200 PLC
Đăng ngày 18-05-2015 04:58:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối PC-PPI cho Siemens S7-200 PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 dùng cho Siemens S7-200/300 PLC

Cáp MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 dùng cho Siemens S7-200/300 PLC
Đăng ngày 18-05-2015 04:53:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình PC-PPI+ 6ES7901-3CB30-0XA0 Siemens S7-200 PLC

Cáp lập trình PC-PPI+ 6ES7901-3CB30-0XA0 Siemens S7-200 PLC
Đăng ngày 18-05-2015 04:45:00 PM
Giá : 1 200 000 VND   1 020 000 VND
Cáp lập trình tương thích 6ES7901-3CB30-0XA0 sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình 6ES7901-3DB30-0XA0 cho S7-200 PLC Siemens

Cáp lập trình 6ES7901-3DB30-0XA0 cho S7-200 PLC Siemens
Đăng ngày 18-05-2015 04:38:00 PM
Giá : 1 200 000 VND   1 140 000 VND
Cáp lập trình tương thích 6ES7901-3DB30-0XA0 sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-PPI cho S7-200 PLC Siemens

Cáp lập trình USB-PPI cho S7-200 PLC Siemens
Đăng ngày 18-05-2015 04:28:00 PM
Giá : 650 000 VND   390 000 VND
Cáp lập trình USB-PPI sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-PPI cho S7-200 PLC Siemens

Cáp lập trình USB-PPI cho S7-200 PLC Siemens
Đăng ngày 18-05-2015 04:22:00 PM
Giá : 650 000 VND   390 000 VND
Cáp lập trình USB-PPI sử dụng để nạp chương trình cho PLC S7 200. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Siemems giá rẻ