Cáp lập trình PLC Emerson

Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL1+ cho Emerson PLC

Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL1+ cho Emerson PLC
Đăng ngày 19-05-2015 08:51:00 AM
Giá : 1 100 000 VND   1 045 000 VND
Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL1+ sử dụng kết nối, nạp chương trình cho PLC Emerson. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL cho PLC EC Emerson

Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL cho PLC EC Emerson
Đăng ngày 19-05-2015 08:46:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL cho Emerson EC PLC sử dụng kết nối, nạp chương trình cho PLC Emerson EC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL1 cho Emerson EC PLC

Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL1 cho Emerson EC PLC
Đăng ngày 19-05-2015 08:41:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-SL-B2053RASL1 cho Emerson EC PLC sử dụng kết nối, nạp chương trình cho PLC Emerson EC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 SL-B2053RASL1 cho PLC Emerson EC

Cáp RS232 SL-B2053RASL1 cho PLC Emerson EC
Đăng ngày 19-05-2015 08:34:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp RS232 SL-B2053RASL1 sử dụng kết nối, nạp chương trình cho PLC Emerson EC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Emerson giá rẻ