Cáp lập trình PLC Fuji

Cáp lập trình UG00C-T cho màn cảm ứng Fuji UG

Cáp lập trình UG00C-T cho màn cảm ứng Fuji UG
Đăng ngày 15-10-2016 11:09:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình UG00C-T cho màn cảm ứng Fuji UG. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình FLT-ASFK cho PLC Fuji MICREX-F

Cáp lập trình FLT-ASFK cho PLC Fuji MICREX-F
Đăng ngày 19-05-2015 01:53:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp lập trình FLT-ASFK sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fuji MICREX-F. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CNV3 cho PLC Fuji NB, NJ, NS, NW0

Cáp lập trình USB-CNV3 cho PLC Fuji NB, NJ, NS, NW0
Đăng ngày 19-05-2015 11:23:00 AM
Giá : 750 000 VND   712 500 VND
Cáp lập trình USB-CNV3 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fuji N. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-UG00C-T cho màn cảm ứng Fuji UG

Cáp lập trình USB-UG00C-T cho màn cảm ứng Fuji UG
Đăng ngày 19-05-2015 11:18:00 AM
Giá : 650 000 VND   617 500 VND
Cáp lập trình USB-UG00C-T sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho màn cảm ứng Fuji UG. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình RS232 NN-CNV3 cho Fuji N PLC

Cáp lập trình RS232 NN-CNV3 cho Fuji N PLC
Đăng ngày 19-05-2015 11:11:00 AM
Giá : 230 000 VND
Cáp lập trình RS232 NN-CNV3 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Fuji N. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Fuji giá rẻ