Cáp lập trình PLC Allen-Bradley

Cáp lập trình USB-2711-NC13 cho PanelView 2706-NC13/2711-NC13/NC14

Cáp lập trình USB-2711-NC13 cho PanelView 2706-NC13/2711-NC13/NC14
Đăng ngày 22-08-2016 04:42:00 PM
Giá : 1 200 000 VND
Cáp lập trình PanelView 2706-NC13/2711-NC13/NC14. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp kết nối PanelView 2706-NC13/2711-NC13/NC14

Cáp kết nối PanelView 2706-NC13/2711-NC13/NC14
Đăng ngày 22-08-2016 04:20:00 PM
Giá : 350 000 VND
Cáp kết nối PanelView 2706-NC13/2711-NC13/NC14. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nôi 1784-CP10 cho PLC S5 Allen-Bradley

Cáp kết nôi 1784-CP10 cho PLC S5 Allen-Bradley
Đăng ngày 29-03-2016 08:13:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp kết nôi 1784-CP10 cho PLC S5 Allen-Bradley. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-1784-CP10 cho PLC S5 Allen-Bradley

Cáp lập trình USB-1784-CP10 cho PLC S5 Allen-Bradley
Đăng ngày 29-03-2016 08:10:00 PM
Giá : 1 200 000 VND   1 140 000 VND
Cáp lập trình USB-1784-CP10 cho PLC S5 Allen-Bradley. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-1756-CP3 cho PLC ControlLogix AB

Cáp lập trình USB-1756-CP3 cho PLC ControlLogix AB
Đăng ngày 14-03-2016 05:18:00 PM
Giá : 800 000 VND
Cáp lập trình USB-1756-CP3 sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC ControlLogix AB. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình 1747-UIC cho PLC SLC RS232 / DH-485

Cáp lập trình 1747-UIC cho PLC SLC RS232 / DH-485
Đăng ngày 11-03-2016 02:11:00 PM
Giá : 1 800 000 VND   1 710 000 VND
Cáp lập trình 1747-UIC cho PLC SLC RS232 / DH-485. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-1761-CBL-PM02 cho PLC Rockwell 1000/1200/1500

Cáp lập trình USB-1761-CBL-PM02 cho PLC Rockwell 1000/1200/1500
Đăng ngày 19-05-2015 09:28:00 AM
Giá : 900 000 VND   855 000 VND
Cáp lập trình USB-1761-CBL-PM02 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Rockwell 1000/1200/1500 . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-1761-CBL-PM02 cho PLC Rockwell 1000/1200/1500

Cáp lập trình USB-1761-CBL-PM02 cho PLC Rockwell 1000/1200/1500
Đăng ngày 19-05-2015 09:24:00 AM
Giá : 900 000 VND   855 000 VND
Cáp lập trình USB-1761-CBL-PM02 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Rockwell 1000/1200/1500 . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình 1747-PIC cho PLC Rockwell SLC

Cáp lập trình 1747-PIC cho PLC Rockwell SLC
Đăng ngày 19-05-2015 09:18:00 AM
Giá : 800 000 VND   760 000 VND
Cáp lập trình 1747-PIC sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Rockwell SLC500. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-1747-CP3 cho PLC Rockwell SLC500

Cáp lập trình USB-1747-CP3 cho PLC Rockwell SLC500
Đăng ngày 19-05-2015 09:12:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-1747-CP3 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Rockwell SLC500. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 1761-CBL-PM02 Allen-Bradley PLC

Cáp RS232 1761-CBL-PM02 Allen-Bradley PLC
Đăng ngày 19-05-2015 09:06:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp RS232 1761-CBL-PM02 cho Allen-Bradley PLC cổng kết nối RS232 . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Allen-Bradley giá rẻ