Cáp lập trình PLC IDEC

Cáp lập trình FC2A-KC4C cho PLC IDEC

Cáp lập trình FC2A-KC4C cho PLC IDEC
Đăng ngày 22-06-2015 04:20:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình FC2A-KC4C sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC IDEC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình USB-FC4A cho PLC IDEC

Cáp lập trình USB-FC4A cho PLC IDEC
Đăng ngày 22-06-2015 04:14:00 PM
Giá : 700 000 VND   525 000 VND
Cáp lập trình USB-FC4A sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC IDEC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

 

Cáp lập trình PLC IDEC giá rẻ