Cáp lập trình PLC KOYO

Cáp lập trình USB-SZ-4 cho PLC KOYO SH/SZ/SM

Cáp lập trình USB-SZ-4 cho PLC KOYO SH/SZ/SM
Đăng ngày 25-03-2016 11:29:00 PM
Giá : 700 000 VND
Cáp lập trình USB-SZ-4 cho PLC KOYO SH/SZ/SM. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp PC-SZ-4 kết nối PC với PLC KOYO SZ-3 / SZ-4

Cáp PC-SZ-4 kết nối PC với PLC KOYO SZ-3 / SZ-4
Đăng ngày 11-03-2016 03:21:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp PC-SZ-4 kết nối PC với PLC KOYO SZ-3 / SZ-4. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình PC-SN cho PLC KOYO SN

Cáp lập trình PC-SN cho PLC KOYO SN
Đăng ngày 22-06-2015 05:23:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình PC-SN sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC KOYO SN. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-DL cho PLC KOYO DL

Cáp lập trình USB-DL cho PLC KOYO DL
Đăng ngày 22-06-2015 05:09:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-DL sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC KOYO DL. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-KOYO+ cho PLC SH/SM/DL/SU/SN64

Cáp lập trình USB-KOYO+ cho PLC SH/SM/DL/SU/SN64
Đăng ngày 22-06-2015 05:05:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-KOYO+ sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC SH/SM/DL/SU/SN64. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-KOYO cho PLC SH/SM/DL/SU/SN64

Cáp lập trình USB-KOYO cho PLC SH/SM/DL/SU/SN64
Đăng ngày 22-06-2015 04:59:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-KOYO sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC SH/SM/DL/SU/SN64. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

 

Cáp lập trình PLC KOYO giá rẻ