Cáp lập trình PLC Vigor

Cáp kết nối MWPC25-200 cho PLC VH VB M

Cáp kết nối MWPC25-200 cho PLC VH VB M
Đăng ngày 08-06-2015 10:58:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp kết nối MWPC25-200 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC VH VB M. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối MWMD-200 cho PLC VH VB M

Cáp kết nối MWMD-200 cho PLC VH VB M
Đăng ngày 08-06-2015 10:31:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối MWMD-200 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC VH VB M. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình MWPC-200 cho PLC VH VB M

Cáp lập trình MWPC-200 cho PLC VH VB M
Đăng ngày 08-06-2015 10:26:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình MWPC-200 cho PLC VH VB M sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC VH VB M. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình VBUSB-200 cho PLC VH VB M

Cáp lập trình VBUSB-200 cho PLC VH VB M
Đăng ngày 08-06-2015 10:21:00 AM
Giá : 750 000 VND   712 500 VND
Cáp lập trình VBUSB-200 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC VH VB M. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.