Cáp lập trình HMI

Cáp lập trình USB-PWS6600 cho màn hình cảm ứng HITECH

Cáp lập trình USB-PWS6600 cho màn hình cảm ứng HITECH
Đăng ngày 01-07-2016 05:46:00 PM
Giá : 712 000 VND
Cáp lập trình USB-PWS6600 cho màn hình cảm ứng HITECH. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối PWS6600-CPM1A màn hình Hitech với PLC CPM1A

Cáp kết nối PWS6600-CPM1A màn hình Hitech với PLC CPM1A
Đăng ngày 11-03-2016 03:25:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối PWS6600-CPM1A màn hình Hitech với PLC CPM1A. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-Q cho màn hình GP proface với PLC Melsec Q

Cáp kết nối GP-Q cho màn hình GP proface với PLC Melsec Q
Đăng ngày 11-03-2016 03:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối GP-Q cho màn hình GP proface với PLC Melsec Q. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-FBS cho màn hình GP proface với PLC FBS

Cáp kết nối GP-FBS cho màn hình GP proface với PLC FBS
Đăng ngày 11-03-2016 02:56:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối GP-FBS cho màn hình GP proface với PLC FBS. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-DVP màn hình GPW37 với PLC DVP

Cáp kết nối GP-DVP màn hình GPW37 với PLC DVP
Đăng ngày 11-03-2016 02:46:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối GP-DVP màn hình GPW37 hoặc GP2501 với PLC DVP. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-FP0 màn hình GP với PLC FP0

Cáp kết nối GP-FP0 màn hình GP với PLC FP0
Đăng ngày 11-03-2016 02:39:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối GP-FP0 màn hình GP với PLC FP0. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-FX-10M màn hình GP với PLC FX

Cáp kết nối GP-FX-10M màn hình GP với PLC FX
Đăng ngày 11-03-2016 02:35:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối GP-FX-10M màn hình GP với PLC FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-FX-5M màn hình GP với PLC FX

Cáp kết nối GP-FX-5M màn hình GP với PLC FX
Đăng ngày 11-03-2016 02:33:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối GP-FX-5M màn hình GP với PLC FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-CPM1A màn hình GP với PLC CPM1A CQM1

Cáp kết nối GP-CPM1A màn hình GP với PLC CPM1A CQM1
Đăng ngày 11-03-2016 02:24:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối GP-CPM1A màn hình GP với PLC CPM1A . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối màn hình Kinco với PLC S7 300 MT5-S7-300

Cáp kết nối màn hình Kinco với PLC S7 300 MT5-S7-300
Đăng ngày 07-03-2016 10:11:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối màn hình Kinco với PLC S7 300 MT5-S7-300. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-PWS1711 cho màn hình cảm ứng HITECH

Cáp lập trình USB-PWS1711 cho màn hình cảm ứng HITECH
Đăng ngày 08-06-2015 03:26:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-PWS1711 cho màn hình cảm ứng HITECH. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình GPW-CB03 Proface GP

Cáp lập trình GPW-CB03 Proface GP
Đăng ngày 25-05-2015 03:50:00 PM
Giá : 900 000 VND   450 000 VND
Cáp lập trình GPW-CB03 cho màn hình cảm ứng Proface GP. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình Proface CA3-USBCB-01 cho GT3400/GP3000

Cáp lập trình Proface CA3-USBCB-01 cho GT3400/GP3000
Đăng ngày 25-05-2015 02:29:00 PM
Giá : 900 000 VND   855 000 VND
Cáp lập trình Proface CA3-USBCB-01 cho GT3400/GP3000. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình PWS6600 cho màn hình cảm ứng HITECH

Cáp lập trình PWS6600 cho màn hình cảm ứng HITECH
Đăng ngày 25-05-2015 02:22:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp lập trình PWS6600 cho màn hình cảm ứng HITECH. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình GPW-CB02 cho màn hình HMI Proface GP2000 series

Cáp lập trình GPW-CB02 cho màn hình HMI Proface GP2000 series
Đăng ngày 25-05-2015 02:19:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp lập trình GPW-CB02 màn hình HMI Proface GP2000. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GP-FX Proface màn hình cảm ứng FX2N

Cáp kết nối GP-FX Proface màn hình cảm ứng FX2N
Đăng ngày 25-05-2015 02:16:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp kết nối GP-FX Proface màn hình cảm ứng FX2N. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình HMI Proface giá rẻ