Cáp lập trình PLC Delta

Cáp kết nối DOP-DVP cho màn hình cảm ứng DOP với DVP PLC

Cáp kết nối DOP-DVP cho màn hình cảm ứng DOP với DVP PLC
Đăng ngày 07-11-2016 03:03:00 PM
Giá : 180 000 VND
Cáp kết nối DOP-DVP cho màn hình cảm ứng DOP với DVP PLC, Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình USB-TP02 cho màn hình Delta TP04 TP02

Cáp lập trình USB-TP02 cho màn hình Delta TP04 TP02
Đăng ngày 25-03-2016 11:09:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-TP02 cho màn hình Delta TP04 TP02. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp DOP-PPI kết nối màn hình DOP với S7 200

Cáp DOP-PPI kết nối màn hình DOP với S7 200
Đăng ngày 11-03-2016 02:29:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp DOP-PPI kết nối màn hình DOP với S7 200 . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình ASDA-B2 AB A2 cho PLC ASDA-B2/AB/A2 Delta

Cáp lập trình ASDA-B2 AB A2 cho PLC ASDA-B2/AB/A2 Delta
Đăng ngày 01-07-2015 11:09:00 AM
Giá : 750 000 VND   712 500 VND
Cáp lập trình ASDA-B2 AB A2 sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC ASDA-B2/AB/A2. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP

Cáp lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 19-05-2015 02:52:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USBACAB230+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Delta DVP. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP

Cáp lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 19-05-2015 02:49:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USBACAB230+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Delta DVP. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USBACAB230 cho PLC Delta DVP

Cáp lập trình USBACAB230 cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 19-05-2015 02:47:00 PM
Giá : 600 000 VND   450 000 VND
Cáp lập trình USBACAB230 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Delta DVP. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp USB-DOP cho màn cảm ứng DOP

Cáp USB-DOP cho màn cảm ứng DOP
Đăng ngày 19-05-2015 02:43:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp USB-DOP cho màn cảm ứng DOP. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối RS232 DVPCAB215 cho PLC Delta DVP

Cáp kết nối RS232 DVPCAB215 cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 19-05-2015 02:40:00 PM
Giá : 180 000 VND
Cáp kết nối RS232 DVPCAB215 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Delta DVP . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối DOP(A)-FX DOP(B)-FX cho màn hình cảm ứng DOP với Mitsubishi FX PLC

Cáp kết nối DOP(A)-FX DOP(B)-FX cho màn hình cảm ứng DOP với Mitsubishi FX PLC
Đăng ngày 19-05-2015 02:37:00 PM
Giá : 180 000 VND
Cáp kết nối DOP(A)-FX DOP(B)-FX cho màn hình cảm ứng DOP với Mitsubishi FX PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Delta giá rẻ