Cáp lập trình PLC Schneider

Cáp kết nối TCSXCNAMUM3P cho Schneider M218/TM238LF PLC

Cáp kết nối TCSXCNAMUM3P cho Schneider M218/TM238LF PLC
Đăng ngày 07-11-2016 02:58:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp kết nối TCSXCNAMUM3P cho Schneider M218/TM238LF PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình TCSMCNAM3M002P

Cáp lập trình TCSMCNAM3M002P
Đăng ngày 15-10-2016 10:53:00 AM
Giá : 1 000 000 VND
Cáp lập trình TCSMCNAM3M002P. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối PLC Schneider TSXCUSB485

Cáp kết nối PLC Schneider TSXCUSB485
Đăng ngày 06-09-2016 09:32:00 AM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối PLC Schneider TSXCUSB485 . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình TCSMCNAM3M002P

Cáp lập trình TCSMCNAM3M002P
Đăng ngày 08-07-2016 03:58:00 PM
Giá : 2 900 000 VND
Cáp lập trình TCSMCNAM3M002P. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình XBTZG935 cho màn hình Schneider GT2000/4000/5000/6000/7000

Cáp lập trình XBTZG935 cho màn hình Schneider GT2000/4000/5000/6000/7000
Đăng ngày 06-06-2016 10:36:00 PM
Giá : 2 400 000 VND   2 280 000 VND
Cáp lập trình XBTZG935 cho màn hình Schneider GT2000/4000/5000/6000/7000. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình TSXCRJMD25 cho PLC Schneider TSX

Cáp lập trình TSXCRJMD25 cho PLC Schneider TSX
Đăng ngày 04-04-2016 12:01:00 PM
Giá : 900 000 VND
Cáp lập trình TSXCRJMD25 cho PLC Schneider TSX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình TSXCUSB485C cho PLC TSX Neza Twido

Cáp lập trình TSXCUSB485C cho PLC TSX Neza Twido
Đăng ngày 04-04-2016 11:55:00 AM
Giá : Liên hệ
Cáp lập trình TSXCUSB485C cho PLC TSX Neza Twido. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình SR2USB01 cho PLC Telemecanique Zelio Logic

Cáp lập trình SR2USB01 cho PLC Telemecanique Zelio Logic
Đăng ngày 15-03-2016 10:44:00 AM
Giá : Liên hệ
Cáp lập trình SR2USB01 cho PLC Telemecanique ZELIO. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình MCA20-CA06 cho PLC MC80 MC100 MC200

Cáp lập trình MCA20-CA06 cho PLC MC80 MC100 MC200
Đăng ngày 14-03-2016 02:42:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình MCA20-CA06 cho PLC MC80 MC100 MC200. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình BMXXCAUSBH018 cho màn hình GXO 5502 / 3501

Cáp lập trình BMXXCAUSBH018 cho màn hình GXO 5502 / 3501
Đăng ngày 14-03-2016 09:46:00 AM
Giá : 320 000 VND
Cáp lập trình BMXXCAUSBH018 cho màn hình GXO5502 / 3501. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-TP-232 cho PLC MC80\MC100\MC200\MC280

Cáp lập trình USB-TP-232 cho PLC MC80\MC100\MC200\MC280
Đăng ngày 14-03-2016 09:22:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-TP-232 cho PLC MC80\MC100\MC200\MC280. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối TSXCAP030 dùng cho module AI/AO PLC Schneider

Cáp kết nối TSXCAP030 dùng cho module AI/AO PLC Schneider
Đăng ngày 13-01-2016 09:16:00 AM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối TSXCAP030 dùng cho module DI/DO PLC Schneider. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp kết nối TSXCDP301 dùng cho module DI/DO PLC Schneider

Cáp kết nối TSXCDP301 dùng cho module DI/DO PLC Schneider
Đăng ngày 13-01-2016 09:10:00 AM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối TSXCDP301 dùng cho module DI/DO PLC Schneider. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình TSXPCX3030 cho PLC Schneider twido

Cáp lập trình TSXPCX3030 cho PLC Schneider twido
Đăng ngày 19-05-2015 12:16:00 PM
Giá : 900 000 VND   765 000 VND
Cáp lập trình TSXPCX3030 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Schneider twido/TSX Neza. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình TSXPCX3030-C PLC Schneider twido/TSX Neza

Cáp lập trình TSXPCX3030-C PLC Schneider twido/TSX Neza
Đăng ngày 19-05-2015 12:11:00 PM
Giá : 900 000 VND   855 000 VND
Cáp lập trình TSXPCX3030-C PLC sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Schneider twido/TSX Neza. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình RS232 TSXPCX1031 cho PLC Schneider twido

Cáp lập trình RS232 TSXPCX1031 cho PLC Schneider twido
Đăng ngày 19-05-2015 11:45:00 AM
Giá : 220 000 VND
Cáp lập trình RS232 TSXPCX1031 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Schneider twido . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Schneider giá rẻ