Cáp lập trình HMI WEINTEK-EASYVIEW

Cáp kết nối TK6070-FX cho màn hình HMI TK6070IH/IK/IP với PLC FX

Cáp kết nối TK6070-FX cho màn hình HMI TK6070IH/IK/IP với PLC FX
Đăng ngày 18-07-2016 11:36:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối TK6070-FX cho màn hình HMI TK6070IH/IK/IP với PLC FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối màn hình WEINTEK-EASYVIEW MT500-S7300

Cáp kết nối màn hình WEINTEK-EASYVIEW MT500-S7300
Đăng ngày 11-03-2016 02:17:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp kết nối màn hình WEINTEK-EASYVIEW MT500-S7300. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối PC-MT500 cho màn hình WEINVIEW / EVIEW / EASYVIEW

Cáp kết nối PC-MT500 cho màn hình WEINVIEW / EVIEW / EASYVIEW
Đăng ngày 01-07-2015 11:23:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối PC-MT500 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho màn hình WEINVIEW / EVIEW / EASYVIEW. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB MT500 cho màn hình WEINVIEW / EVIEW / EASYVIEW

Cáp lập trình USB MT500 cho màn hình WEINVIEW / EVIEW / EASYVIEW
Đăng ngày 01-07-2015 11:18:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB MT500 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho màn hình WEINVIEW / EVIEW / EASYVIEW. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối MT500-CPM1A cho CPM1A với màn hình cảm ứng MT500

Cáp kết nối MT500-CPM1A cho CPM1A với màn hình cảm ứng MT500
Đăng ngày 08-06-2015 03:12:00 PM
Giá : 500 000 VND   475 000 VND
Cáp kết nối MT500-CPM1A cho CPM1A với màn hình cảm ứng MT500. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối MT500-FX cho màn hình FX2N / FX1N / FX0N

Cáp kết nối MT500-FX cho màn hình FX2N / FX1N / FX0N
Đăng ngày 08-06-2015 03:00:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối MT500-FX cho màn hình FX2N / FX1N / FX0N. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-MT500 cho màn hình MT506 / MT508 / MT510

Cáp lập trình USB-MT500 cho màn hình MT506 / MT508 / MT510
Đăng ngày 08-06-2015 02:54:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-MT500 cho màn hình MT506 / MT508 / MT510. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình HMI WEINTEK-EASYVIEW giá rẻ