Cáp lập trình PLC XINJE

Cáp lập trình PC XC cho PLC XC1 XC2 XC3 XC5

Cáp lập trình PC XC cho PLC XC1 XC2 XC3 XC5
Đăng ngày 15-10-2016 10:36:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình PC XC cho PLC XC1 XC2 XC3 XC5 giao tiếp RS232. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-TH cho màn hình Xinje THA62 / TH865 / TH465 / THA65 / TH765

Cáp lập trình USB-TH cho màn hình Xinje THA62 / TH865 / TH465 / THA65 / TH765
Đăng ngày 01-07-2015 12:09:00 PM
Giá : 180 000 VND
Cáp lập trình USB-TH cho màn hình Xinje THA62 / TH865 / TH465 / THA65 / TH765. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-XC PLC Xinje XC1 XC2 XC3 XC5

Cáp lập trình USB-XC PLC Xinje XC1 XC2 XC3 XC5
Đăng ngày 08-06-2015 11:53:00 AM
Giá : 700 000 VND   595 000 VND
Cáp lập trình USB-XC PLC Xinje XC1 XC2 XC3 XC5. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình PC-MD204L màn hình Xinje

Cáp lập trình PC-MD204L màn hình Xinje
Đăng ngày 08-06-2015 11:49:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình PC-MD204L màn hình Xinje. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-MD204L màn hình Xinje

Cáp lập trình USB-MD204L màn hình Xinje
Đăng ngày 08-06-2015 11:45:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-MD204L màn hình Xinje. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC XINJE giá rẻ