Cáp lập trình PLC HAKKO

Cáp lập trình V6-CP cho màn hình cảm ứng HAKKO V6/V7/V8

Cáp lập trình V6-CP cho màn hình cảm ứng HAKKO V6/V7/V8
Đăng ngày 07-06-2015 10:39:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp lập trình V6-CP cho màn hình cảm ứng HAKKO V6/V7/V8. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-V6-CP cho màn hình cảm ứng HAKKO V6/V7/V8

Cáp lập trình USB-V6-CP cho màn hình cảm ứng HAKKO V6/V7/V8
Đăng ngày 07-06-2015 10:38:00 PM
Giá : 800 000 VND   760 000 VND
Cáp lập trình USB-V6-CP cho màn hình cảm ứng HAKKO V6/V7/V8. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC HAKKO giá rẻ