Cáp lập trình PLC Omron

Cáp kết nối XW2Z-200T cho PLC MTP5/NS10 Omron

Cáp kết nối XW2Z-200T cho PLC MTP5/NS10 Omron
Đăng ngày 16-09-2016 08:01:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cáp kết nối XW2Z-200T cho PLC Omron MTP5/NS10. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình RS232 XW2Z-200P-V

Cáp lập trình RS232 XW2Z-200P-V
Đăng ngày 11-07-2016 04:51:00 PM
Giá : 350 000 VND
Cáp lập trình RS232 XW2Z-200P-V sử dụng lập trình PLC C200H / C60P / C100H / CVM1. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Cáp lập trình ZEN-CIF01 cho PLC ZEN Omron

Cáp lập trình ZEN-CIF01 cho PLC ZEN Omron
Đăng ngày 27-08-2015 02:46:00 PM
Giá : Liên hệ
Cáp lập trình ZEN-CIF01 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC ZEN Omron. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CIF02+ cho Omron PLC

Cáp lập trình USB-CIF02+ cho Omron PLC
Đăng ngày 19-05-2015 05:49:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02+ cho PLC Omron. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CIF02+ cho PLC Omron

Cáp lập trình USB-CIF02+ cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:47:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02+ cho PLC Omron. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình CS1W-CIF31+ cho PLC Omron

Cáp lập trình CS1W-CIF31+ cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:44:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình CS1W-CIF31+ cho PLC Omron. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CN226+ cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H

Cáp lập trình USB-CN226+ cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H
Đăng ngày 19-05-2015 05:40:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-CN226+ cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV+ cho PLC CS/CJ

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV+ cho PLC CS/CJ
Đăng ngày 19-05-2015 05:37:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV+ cho PLC CS/CJ. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H

Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H
Đăng ngày 19-05-2015 05:32:00 PM
Giá : 790 000 VND   553 000 VND
Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H

Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CJ, CS, CQM1H
Đăng ngày 19-05-2015 05:30:00 PM
Giá : 790 000 VND   553 000 VND
Cáp lập trình USB-CN226 cho PLC Omron CCS / CJ / CQM1H / CPM2C. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 XW2Z-200S-CV/XW2Z-200S-V/XW2Z-200S-VH cho PLC Omron

Cáp RS232 XW2Z-200S-CV/XW2Z-200S-V/XW2Z-200S-VH cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:26:00 PM
Giá : 380 000 VND
Cáp RS232 XW2Z-200S-CV/XW2Z-200S-V/XW2Z-200S-VH cho PLC Omron. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:22:00 PM
Giá : 650 000 VND   617 500 VND
Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron CQM1 / CPM1 / CPM1A / 2A / C200HE / HG / HX / HS / CS / CJ / CQM1H / CPM2C. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron

Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron
Đăng ngày 19-05-2015 05:19:00 PM
Giá : 650 000 VND   617 500 VND
Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV cho PLC Omron. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CP1H cho PLC Omron CP1H/CP1E/CP1L

Cáp lập trình USB-CP1H cho PLC Omron CP1H/CP1E/CP1L
Đăng ngày 19-05-2015 05:15:00 PM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình USB-CP1H cho PLC Omron CP1H/CP1E/CP1L. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-CIF02 cho PLC CPM1 / CPM1A / 2A / CQM1 / C200HS / C200HX / HG / HE

Cáp lập trình USB-CIF02 cho PLC CPM1 / CPM1A / 2A / CQM1 / C200HS / C200HX / HG / HE
Đăng ngày 19-05-2015 05:08:00 PM
Giá : 700 000 VND   532 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02 cho PLC CPM1 / CPM1A / 2A / CQM1 / C200HS / C200HX / HG / HE. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 CS1W-CN226 cho Omron CJ, CS, CQM1H PLC

Cáp RS232 CS1W-CN226 cho Omron CJ, CS, CQM1H PLC
Đăng ngày 19-05-2015 04:48:00 PM
Giá : 500 000 VND   475 000 VND
Cáp RS232 CS1W-CN226 cho Omron CJ, CS, CQM1H PLC. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp RS232 d cho PLC Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1

Cáp RS232 d cho PLC Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1
Đăng ngày 19-05-2015 04:45:00 PM
Giá : 500 000 VND   475 000 VND
Cáp RS232 CQM1-CIF02 cho PLC Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1 . Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp USB-CIF02 cho Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và SRM1

Cáp USB-CIF02 cho Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và SRM1
Đăng ngày 19-05-2015 04:41:00 PM
Giá : 700 000 VND   532 000 VND
Cáp lập trình USB-CIF02 cho PLC Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và SRM1. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

 

Cáp lập trình PLC Omron giá rẻ