Cáp lập trình PLC Mitsubishi

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985GOT

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985GOT
Đăng ngày 25-05-2015 09:38:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi A970/A985GOT. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 25-05-2015 09:35:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Melsec F920/F930/F940. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 25-05-2015 09:33:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Melsec F920/F930/F940. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 25-05-2015 09:31:00 AM
Giá : 750 000 VND   712 500 VND
Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho PLC Mitsubishi A970/A985GOT

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho PLC Mitsubishi A970/A985GOT
Đăng ngày 25-05-2015 09:28:00 AM
Giá : 750 000 VND   712 500 VND
Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho màn hình cảm ứng Mitsubishi A970/A985GOT. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho màn hình cảm ứng Mitsubishi A970/A985GOT

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho màn hình cảm ứng Mitsubishi A970/A985GOT
Đăng ngày 25-05-2015 08:44:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho màn hình cảm ứng Mitsubishi A970/A985GOT. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U

Cáp lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U
Đăng ngày 25-05-2015 08:40:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cáp lập trình FX-USB-AW+ sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX3U. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình FX-USB-AW cho PLC Mitsubishi FX3U

Cáp lập trình FX-USB-AW cho PLC Mitsubishi FX3U
Đăng ngày 25-05-2015 08:37:00 AM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cáp lập trình FX-USB-AW sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX3U. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SC09 cho Mitsubishi FX A PLC

Cáp lập trình USB-SC09 cho Mitsubishi FX A PLC
Đăng ngày 25-05-2015 08:34:00 AM
Giá : 700 000 VND   483 000 VND
Cáp lập trình USB-SC09 sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX/A. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A

Cáp lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A
Đăng ngày 25-05-2015 08:31:00 AM
Giá : 700 000 VND   483 000 VND
Cáp lập trình USB-SC09 sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX/A. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A

Cáp kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A
Đăng ngày 22-05-2015 08:55:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q

Cáp chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 22-05-2015 08:50:00 AM
Giá : 230 000 VND
Cáp chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15

Cáp kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15
Đăng ngày 22-05-2015 08:44:00 AM
Giá : 230 000 VND
Cáp kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp kết nối FX-50DU-CAB0 cho FX0/FX2N với F940/F930/F920

Cáp kết nối FX-50DU-CAB0 cho FX0/FX2N với F940/F930/F920
Đăng ngày 22-05-2015 08:40:00 AM
Giá : 230 000 VND
Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 cho PLC FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX

Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX
Đăng ngày 22-05-2015 08:33:00 AM
Giá : 230 000 VND
Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 cho PLC FX. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A

Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A
Đăng ngày 22-05-2015 08:29:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình RS232 SC-09 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC FX/A. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A

Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A
Đăng ngày 22-05-2015 08:26:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A, bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

  Trang trước  1 2
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
cáp lập trình PLC Mitsubishi giá rẻ cáp lập trình PLC Mitsubishi giá rẻ
0 5 0