Chia sẻ tài liệu lập trình PLC S7200

Chia sẻ tài liệu lập trình PLC S7200

PLC đã được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy xí nghiệp, với độ bền và tính ổn định cao. Hiện nay, rất nhiều trường học đã đưa PLC vào giảng dạy cho nhiều bậc học. Tài liệu để hướng dẫn sử dụng và lập trình được nhiều tác giả biên soạn rất phong phú.