Cơ bản và ghép nối về chuẩn giao tiếp RS232

Cơ bản và ghép nối về chuẩn giao tiếp RS232

Có hai phiên bản RS232 được lưu hành trong thời gian tương đối dài là RS232B và RS232C. Nhưng cho đến nay thì phiên bản RS232B cũ thì ít được dùng còn RS232C hiện vẫn được dùng và tồn tại thường được gọi là tên ngẵn gọn là chuẩn RS232.