PLC là gì?, Ứng dụng của PLC trong cuộc sống

PLC viết tắc là Programmable Logic Controller: là thiết bị điều khiển lập trình được cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông qua một ngôn ngữ lập trình.