Card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N
Đăng ngày 09-09-2015 Lúc 09:51'- 5359 Lượt xem
Giá : 800 000 VND / 1 Chiếc

Module mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N

Model: FX1N-422-BD
Nguồn: 5V
Sử dụng cho PLC : FX1N , FX1S.
Xuất xứ: Mitsubishi.
Board mở rộng FX1N-422-BD
Card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N
Card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N
Card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N
Card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N

Card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N
Card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1NVideo giới thiệu sản phẩm card mở rộng FX1N-422-BD cho PLC FX1S FX1N
Nguồn: caplaptrinhplc.com