Driver USB2.0 cho cáp lập trình PLC

Driver USB2.0 cho cáp lập trình PLC

Driver USB2.0 cho cáp lập trình PLC. Update driver USB2.0 cho cáp lập trình khi hiển thị dấu chấm than.

Driver cho cáp USB to COM Z-tek

Driver cho cáp USB to COM Z-tek

Hỗ trợ hệ điều hành Win XP, Win 7, NT. Sử dụng upload hoặc download chương trình.